Meny
03 June 2019

Utlysninger og reisestøtte for PES2020

reise

Utlysningene både på PES2020 samt reisestøtten publisert. 

PES2020:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/pes2020-stotte-til-reiser-og-profilering-for-aktorer-uten-arlig-rammebevilgning/

Merk at det heretter innføres fireukers søknadsfrist, noe som gjør det mulig å "gripe inn" dersom det er nødvendig med tanke på forbedring og endring av søknadene. Malen for prosjektbeskrivelse er ny, og noe mer omfattende. 

PES2020 reisestøtte:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/horisont-2020--stotte-til-reiser-og-profilering-for-aktorer-uten-arlig-rammebevilgning-fra-pes2020/

Her er det ingen endringer fra tidligere utlysning.

Kurs for å søke H2020

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/internasjonale-midler/sok-horisont-2020/kurs-og-hjelp-med-soknad-til-horisont-2020/