Meny
09 April 2019

Prosessindustriens innspill til Horisont Europa

Eu Mote Prosess21 3

9.april ble det arrangert et EU-møte i regi av Prosess21 hos SINTEF i Oslo. Der ble det rettet fokus mot hvordan Prosessindustrien kan oppnå økt tilslag og risikoavlastning gjennom deltagelse i EU-støttede programmer og innspill til Horisont Europa som erstatter Horizon 2020. 

 

 

Det som tidligere het partnerships (f.eks a.SPIRE) kommer til å endres i et nytt format når FoU-satsingen i EU styrkes videre. Det er derfor viktig å ivareta norsk Prosessindustris interesser i den videre organiseringen. Det ønskes derfor innspill til disse iht. tidslinjen nedenfor: 

 

Tidslinje for behandling av innspill

 • 3.mai: Første offisielle presentasjon av foreslåtte partnerskap for den strategiske skyggekomiteen for Horisont Europa

 • Etter møtet vil Kommisjonen lansere forslag til nye partnerskap

 • Landene får deretter 3 uker til å melde tilbake på porteføljen og på hvert enkelt foreslått partnerskap

 • 27.juni: Møte i skyggekomiteen, som utformer et råd til EC basert på innspillene som er kommet inn

 

Aktuelle punkter man skal gi tilbakemelding på

 • Relevance of the European Partnerships for
  • national policies and priorities
  • research organisations including universities
  • industry 
 • Interest to participate and contribute to the European Partnerships with national programmes or other resources
 • Feedback on the use of a European Partnership approach for the priority (not on the relevance of the priority which is covered in section 1!)
 • Feedback on the proposed form of implementation mode
 • Feedback on objectives (including on the specific interests in the given area), expected impacts and timeframe, comments
 • Feedback on type and composition of partners
 • Feedback on contributions and commitments from partners

 

 Presentasjoner fra møtet

 

1. Prosin-innledning og workshop

2. Prosess21, EU-møte Prosin

3. Vårt arbeid med EU-prosjekter - Borregaard

4. Vårt arbeid med EU-prosjekter - Yara

5. Vårt arbeid med EU-prosjekter - Elkem

6. Vårt arbeid med EU-prosjekter - SINTEF

7. Orientering om SPIRE - SINTEF

8. Fra Horizon 2020 til Horisont Europa - Forskningsrådet