Meny
30 August 2019

Breaking the Barriers - Oslo Innovation Week

Oslo Innovation Week

I forbindelse med Oslo Innovation Week arrangerer Innovasjon Norge en internasjonal konferanse og matchmaking med sirkulærøkonomi som tema 25.september.

I fjor hadde arrangementet 150 deltagere fra 24 land. Målgruppen er norske og europeiske bedrifter som ønsker å engasjere seg i internasjonale prosjekter som går på innovasjon innen produktutvikling, tjenester eller prosesser innen sirkulærøkonomi.

Videre vil deltagerene få siste nytt om EØS-midler og Horisont2020s prosjektutlysninger. Arrangementet fungerer som møteplass og mulig springbrett for å finne en utenlandsk prosjektpartner og diskutere ideer til utviklingsprosjekter. 

 

Mer informasjon om program og foredragsholdere her