Meny
21 August 2018

- Vi trenger å synliggjøre forskningsprosjektene

Amy peace og Christophe Pinck

Amy Peace, prosjektkoordinator for SPIRE H2020-prosjektet SPRING, mener en tilgjengelig søkebase for pågående eller avsluttede forskningsprosjekter kan bidra til både mer forskningssamarbeid, anvendelse av resultatene og mulighet til å bruke forskningen i opplæringsøyemed. 

- Det sparer deg tid og arbeid å vite om liknende prosjekter som du jobber med, sier Amy Peace under PROSIN-konferansens workshop. 

Samarbeid gir midler

Hvordan du kan finne egnede personer å samarbeide med ved et prosjekt, er en utfordring mange møter. Å finne samarbeidspartnere på konferanser som PROSIN er én mulighet. Å bruke databaser er en annen. Uansett er det lettere å få forskningsmidler til et forskningsprosjekt hvor flere deltar.

- Du må samarbeide med noen for å få midler fra Forskningsrådet, sier Elise Husum fra Forskningsrådet. 

Hun er opptatt av hvordan vi kan bidra til en større forsknings - og kunnskapsspredning. Og hvordan vi på best mulig måte kan bygge nettverk som kan bidra til økt samarbeid. Både på tvers av bedrifter, forskningsinstitusjoner, private og offentlige instanser.

Vanskelig å finne

Konklusjonen under workshopen var at det er vanskelig å finne riktig informasjon når man leter etter det.

Grunnen er at ofte vil forskere søke etter en teknologi eller en annen spesialisert løsning mens prosjektene er arkivert etter overskrifter og ikke etter “tags” eller nøkkelord. Dermed er det vanskelig å finne informasjon bak overskriften, noe som hindrer anvendelse av gjennomført forskning og kunnskap.

En annen sak er at vi ofte ser at det forskes på universitetet, men at dette ikke filtreres ned til undervisningen som foregår samtidig.

Et siste poeng er at undervisning eller riktig formidling av forskningsfunn, er sjeldent en del av forskningsprosjektene.

- En sammenknytting av forskning og industri, på samme vis som som forskning og undervisning, bør legges mer til rette via plattformer som klynger, forskningsrådet etc, sier Christophe Pinck i Eyde-klyngen, som jobber opp mot SPIRE-prosjektet i EU. Her er flere norske bedrifter, klynger og forskingsinstitusjoner delaktige.

 

Forskningsprosjekter

Under det faglige vorspielet til PROSIN-konferansen dagen før, ble en rekke forsknings - og innovasjonsaktiviteter som er tilknyttet EU-prosjektene SPIRE og Horizon 2020 presentert. 

H2020 prosjektet Cabriss - Sirkulær økonomi innen solcelleindustrien, ble presentert av Terje Halvorsen fra Resitec.

Terje Halvorsen 

Printcr3dit - SPIRE-prosjektet 3D printing i prosessindustrien, fra design til industriell pilot ble presentert av Carlos Grande i Sintef.

Carlos Grande

WALID - EU-prosjekt om fremtidens materialer i vindmøller ble presentert av Katrine Nord-Varhaug i Norner.

Katrine Nord-Varhaug

 

Pilotprosjektet REE4EU - resirkulering av sjeldne jordarter, ble presentert av Ana Maria Martinez ved Sintef og Kjell Blandhol ved Elkem. Prosjektet har fått støtte av EUs Horizon 2020 forsknings - og innovasjonsprogram.

Ana Maria Martinez

 

SecREEts - det banebrytende pilotprosjektet innen Horizon 2020, for utvinning av sjeldne jordarter, ble presentert av Stian Nygaard ved Yara. 

Stian Nygaard

 Gorm Thune fra Lindum presenterte hvordan de gjorde verdi og nytte ut av biprodukter fra smelteverk.

Gorm Thune

 Jan Gabor fra Mo Industripark fortalte om veien mot CCU (karbonfangst).

Jan Gabor