Meny
21 June 2018

PROSIN Faglig Vorspiel

Greenhead

Nytt fra i år, samler PROSIN til et faglig forspill i rammeprogrammet til selve PROSIN-konferansen.

Her skal alle som er involvert eller interessert i forskningsarbeidet møtes til faglig påfyll.


Er du interessert i forskning og utvikling i norsk prosessindustri?
Da bør du delta, der det skal vises eksempler fra produktutvikling, prosessutvikling og nye materialer -  med mulighet for et faglig dypdykk.

Eksemplene som vises her vil belyse norges sterke posisjon som utviklingsland når det gjelder prosessindustrien.

 

Program

Velkommen v/ Lars Petter Maltby, Eyde Innovation Center

H2020 prosjekt Cabriss – Sirkulær økonomi innen solcelleindustrien v/ Terje Halvorsen, Resitec

Printcr3dit - 3D printing in process industry - from design to industrial pilot v/ Carlos Grande, Sintef

WALID - Fremtidens materialer i vindmøller v/ Katrin Nord-Varhaug, Norner

REE4EU - Recycling of Rare Earth Materials in pilot scale v/ Ana Maria Martinez, Sintef og Kjell Blandhol, Elkem

SecREEts - Game-changing rare earth elements extraction project v/ Stian Nygaard, Yara

Biprodukt fra smelteverk fra kostnad til inntektskilde med høy nytteverdi v/ Gorm Thune, Lindum

Veien mot CCU i Nordland v/Jan Gabor, Mo Industripark

 

Påmelding: