Meny
28 August 2017

PROSIN-konferansen 2017

Header 2017 Prosin2

PROSIN-KONFERANSEN er den årlige nasjonale møteplassen der prosessindustrien, forskningsmiljøene og det offentlige samles på Sørlandet til strategiske diskusjoner om en av Norges viktigste kunnskapsindustrier. Årets PROSIN-konferanse er den åttende i rekken. 

Konferansen arrangeres også i år i sammenheng med Arendalsuka og Global Outlook. 

PROSIN-Konferansen 2017: Tirsdag 15. august (09.00-13.00 på Vitensenteret)

For prosessindustrien i Norge utgjør sirkulærøkonomien en formidabel mulighet i form av økt verdiskapning, utvikling av nye produkter, bedre miljøavtrykk og utvikling av bedriftskultur. Samtidig utgjør dette paradigmeskiftet i økonomien en potensiell trussel hvis ikke industrien igangsetter nødvendige strategisk grep for å forberede seg på endringer.

EU’s pakke om sirkulærøkonomi er overordnet drivende for politikk og handling innen EU for de neste ti-år. Denne politikken vil være drivende for regulering og håndtering av ressurser og avfall, samt drivende for virkemidler i de kommende år. EU mener sirkulærøkonomien skal skape 26,7 mrd€ i økonomisk vekst, kombinert med nye jobber, konkurransekraft og bedret klima.

Den norske regjeringen har lagt frem den første Industrimeldingen siden 1981, og planlegger den første stortingsmelding om sirkulærøkonomi noensinne før sommeren. Hvordan vil sirkulærøkonomien påvirke prosessindustrien i Norge?

 

Highlights (Presentations)
Change or Die  
Lars Petter Maltby - Managing Director Eyde Innovation Centre  
Circular Economy as a key enabler for green value creation in the Process Industry
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Eyde Think Tank
The Digital Circular Economy
Georgios Chalkias - Project coordinator for H2020 "Sharebox” at Iris Engineering 
Metals & Materials cycle on a global scale
Daniel Muller - NTNU
Waste to Value  
Gro Eide - Elkem
Celsa Nordic - Resource utilization
Johan Söderqvist - Celsa 
Carbon Capture Realization
Trude Sundset - Gassnova
Circular practise in the process industry 
Bjørn Kolbjørnsen - Eramet Norway 
Dialog
Grete Faremo, Helge Aasen, Ina Rangønes Libakk, Pål Moddi Knutsen

 

 

Påmelding er nå stengt. PROSIN er i år et åpent arrangement i regi av Arendalsuka, så du er velkommen til å møte opp på konferansen selv om du ikke er påmeld.