Meny
14 September 2017

Karbonfangst Workshop

img_5864

Som en industri i direkte konkurranse med leverandører som befinner seg på utsiden av EU, har Norge en mulighet til å posisjonere seg som den foretrukne leverandør i fremtidens sirkulære økonomi. 
Hvilken rolle spiller da Karbonfangst, - lagring og -bruk i fremtiden?

Viktig aktør utenfor EU 

PROSIN ønsker å sette lys på viktigheten av EU’s politikk for norsk prosessindustri, og inviterte derfor i denne sammenheng til en workshop for å belyse betydningen av karbonfangst, bruk og lagring i en lavkarbon-industri. PROSIN-workshopen fokuserte på muligheter i karbonfangst, lagring og bruk (CCS/CCU), som er relatert til industrielle aktiviteter.

Som ressurs

Workshopen belyste mange interessante aspekter rundt mulighetene ved å  bruke CO/CO2 som en ressurs. Aktivitetene i workshopen var fokusert på å stille spørsmålene "hva, hvem og når".

Det finnes ett mulighetsstudie som er underveis, som går på CO2-fangst for to prosessindustri-anlegg i Norge. Men hva skjer videre? Workshopen var fokusert på hva som er det rette spørsmålet å stille videre. 

- Vi håper denne workshopen kan forme en plattform for å initiere videre datainnsamling og informasjon rundt CO2-utslipp og potensiell fangst og bruk. 

Kan det bli for dyrt

CO2-lagring er en av mulighetene knyttet til sirkulærøkonomi.

- Men kan prisen på produksjonen bli for dyr etter CO2-lagring, spør en av deltagerne på workshopen.

Det er viktig å tidlig forstå fremtidige rammebetingelser på et tidlig stadium, for å tilpasse seg tidlig, slik at prosessindustrien kan forbli i front av utviklingen og konkurransen.

Dette betyr at industrien må finne sin rolle i nye sirkulære verdikjeder, og være konkurransedyktige nok til å opprettholde en posisjon som sentral leverandør, ved å tilby bedre materialer med et lavere fotavtrykk på produktene i et marked som vil kreve høyere grad av Eco-design i fremtiden.

Rammene viktige

Skal prosessindustrien i Norge være konkurransedyktig i den sirkulære økonomien, er slike workshops viktige.

- Det kan komme mange gode prosjekter ut av en slik kodeknekker-samling, sier Gro Eide, forskningsteknisk sjef i Elkem Technology.

Eyde Prosjektet Waste to Value fikk sin gryende start på en slik workshop.