Meny
12 May 2016

PROSIN 2016

Header 2016 Prosin2 (1)

Prosin konfereansen 2016 er over. Dettte var den største og mest innholdsrike konferansen så langt! Velkomment tilbake neste år for Prosin 2017 - programmet for neste år blir lagt ut sommeren 2017. Presentasjonenen fra 2016 finner du her.

Last ned presentasjoner og se programmet for Prosin 2016.

 
PROSIN-KONFERANSEN er den årlige nasjonale møteplassen der prosessindustrien, forskningsmiljøene og det offentlige samles på Sørlandet til strategiske diskusjoner om en av Norges viktigste kunnskapsindustrier. Årets PROSIN-konferanse er den syvende i rekken. 

Vi er midt inn i viktige prosesser for norsk prosessindustri: Digitalisering, sirkulær økonomi og teknologisprang for lavutslipp vil prege vår industri. Årets nasjonale møteplass i PROSIN-regi tar utgangspunkt i Veikart for prosessindustri – økt verdiskaping med nullutslipp (2050) som industrien overleverte Regjeringens ekspertutvalget 9. mai. Her synliggjør industrien de mulighetene Norge har for å ta et globalt lederskap i utviklingen av nullutslipp fra prosessindustri.