Meny
24 October 2016

En viktig brikke for å realisere veikartet

Fotolia_4340603

Karbonfangst er én av de teknologiske brikkene som er viktig for å realisere Veikartet. 16.11 arrangerte Prosin et miniseminar om CO2-fangst. 

Les Veikartet her

Prosin og Tel-Tek gav deltakerne under CO2-fangstseminaret på Herøya en gjennomgang av de største CO2-fangststudier som pågår i Norge nå. Potensialet for CO2-fangst er stort i flere prosessindustribedrifter og dette er teknologisk viktig for realisering av veikartet for prosessindustrien.

 

Ingen tidligere studier 

- Vi satte opp dette programmet på seminaret fordi det ikke har vært noen studier med karbonfangst og prosessindustri i Norge før, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.

Han presiserer at det er viktig å nå sette fokus på teknologier som er beskrevet for å fylle veikartet til norsk prosessindustri «Økt vekst med nullutslipp 2050». Her kommer CO2-fangst inn som et høyst relevant element for å realisere veikartet.

Betydelig kompetanse

- Det er naturlig å arrangere et slikt seminar i Herøya Industripark, siden det er betydelig kompetanse i Grenlandsmiljøet, presiserer Maltby.

Artikkel fra Herøya Industripark

Siden karbonfangst er skissert i Veikartet, var det naturlig å invitere to store aktører innen prosessindustri  til seminaret- Yara og Norcem. Teknologibedriftene Aker Solutions, Air Products og Reinertsen var også inviterte deltakere til seminaret om karbonfangst i prosessindustrien. Gassnova kunne også fortelle om muligheter for bedriftene ved bruk av deres virkemidler.

 

Stort potensiale

- Det er usikkert hvor vi skal ta dette videre, men det er veldig naturlig å ha en oppfølging etter dette møtet, sier Maltby.

Han mener også at det er veldig interesant for Eyde-bedriftene å  se hvor aktuelt det er for dem en gang i fremtiden å være med i et karbonfangstprosjekt. 

- Målet er nullutslipp for hele industrien. De beskrevne prosjektene i Grenland har et potensiale på 1,2  millioner tonn reduksjon av CO2. Dette er i overkant av 10 % av hele det norske prosessindustriutslippet, poengterer Maltby. Så dette er viktig.

Se videoen fra Gassnova her

 

 

EYDECluster _mail

Prosin Logo