Meny
21 August 2015

Ærespris for innovativ forskning/Received award

Aud Wærnes og Sundtoft

Aud Nina Wærnes og Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) mottok tirsdag Elkems Forskningsfonds ærespris av Klima - og Miljøminister Tine Sundtoft.

 //

Aud Nina Wærnes and the union of ferro-alloy researchers have received the special award by Elkems research fund. The Minister of Climate and Environment hand out the award, at the Prosin conference tuesday August 18th.

 

Under Prosin-konferansen, arrangert av NCE Eyde på Strand Hotell Fevik, ble senterleder ved SFI, Aud Nina Wærnes, overrasket med en ærespris for det innovative arbeidet Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) har gjort for å styrke norsk industri mot en renere produksjon - som på sikt vil gjøre norsk industri bedre rustet til å møte de miljøkrav som stilles i det europeiske markedet.

- Gjennom en kontinuerlig satsning på FoU har norsk ferrolegeringsindustri oppnådd en internasjonalt ledende posisjon på prosessforståelse og miljørettede forbedringer. De har også bidratt til utdanning av doktorstipendiater som er viktige bidragsytere i industrien, sier Aud Wærnes i FFF.

FFF ble grunnlagt i 1989. medlemmene i dag er: Elkem AS, Eramet Norway AS, FESIL AS, Finnfjord AS, Glencore Manganese Norway og Wacker Chemicals Norway AS

Metallproduksjonen er Norges andre største eksportvare fra landjord.

 

Se alle foredragene her fra Prosin 2015, Strand Hotell Fevik, tirsdag 18.august.