Meny
12 March 2014

Har din bedrift tanker om et innovasjonsprosjekt?

3230 Xstrata 0258

BIAs neste søknadsfrist er 15. oktober. Vi ønsker å bidra til å etablere enda flere gode prosjekter i næringslivet, og bistå til mobilisering av gode konsortier. Derfor inviterer vi nå til å sende inn prosjektidéer.

BIA har jobbet for å mobilisere næringslivet til forskningsbasert innovasjon helt siden oppstarten av programmet, men systematiserer nå prosessen gjennom å lyse ut muligheten til å sende inn prosjektidéer.

– Vi ønsker å gi et kontinuerlig rådgivings- og dialogtilbud, ikke bare være tilgjengelig i ukene før søknadsfrist. Erfaringen viser at det tar tid å etablere gode prosjekter, så vi oppfordrer bedrifter som har tanker om å søke til høsten om å sende inn sine prosjektidéer allerede nå, sier Astrid Brenna, programkoordinator i BIA.

Garantert tilbakemelding
Alle som sender inn en prosjektidé, vil få tilbakemelding fra den fagrådgiveren i Forskningsrådet som vurderer idéen, og kan bli invitert til en videre dialog.

Man vil også kunne få dekket noen av kostnadene knyttet til gjennomføring av nødvendige aktiviteter for å utvikle idéen videre mot et prosjekt. Dette kan være kostnader knyttet til å arrangere møteplasser for å videreutvikle idéen og finne de rette partnere, etablering av konsortier, tydeliggjøring av forskningsbehovet, forankring av prosjektet i en verdikjede, eller lignende.BIA har jobbet for å mobilisere næringslivet til forskningsbasert innovasjon helt siden oppstarten av programmet, men systematiserer nå prosessen gjennom å lyse ut muligheten til å sende inn prosjektidéer.

.

Se hele saken her!