Meny
29 November 2013

Utlysninger i BIA Høsten 2013

Elkem 00084

Høsten 2013 lyser BIA ut midler til støtte til Innovasjonsprosjekter i og Kompetanseprosjekter for næringslivet.

BIA lyser ut inntil 305 mill. kroner totalt over fire år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2014, hvorav ca. 65 mill. kroner planlegges tildelt i 2014.

Søknadsfrist:16.10.2013 13:00, se utlysning her. Det vil være mulig å sende inn prosjektskisser fra 20. juni 2013 til 4. september 2013, og søkere oppfordres til å benytte denne muligheten til å få tilbakemelding på sin prosjektidé. Se egen utlysning med informasjon om innsending av skisser. En generalisert versjon av "ofte stilte spørsmål" legges ut på BIAs hjemmeside etter skissefristen.

 

BIA lyser ut inntil 150 mill. kroner totalt over fem år til Kompetanseprosjekter for næringslivet med oppstart 2014.

Søknadsfrist:27.11.2013 13:00, se utlysning her. For å kunne søke må man ha sendt inn en prosjektskisse i perioden fra 4. september 2013 til 2. oktober 2013. Se egenskisseutlysning med informasjon om innsending av prosjektskisser.

 

Nyheter om utlysninger i BIA får du i nyhetsbrev, meld deg på her. Har du spørsmål ta kontakt med Forskningsrådet, Tor E. Johnsen, telefon 22037544.

 

Les mer på www.forskningsradet.no/bia