Meny
29 November 2013

PROSIN workshop om SPIRE

Logo3

Presentasjoner fra workshop 22. april 2013

EU’s nye 7-årige program for forskning og innovasjon Horisont 2020 starter neste år. Såkalte PPP (Public Private Partnerships) ble benyttet i det forrige rammeprogrammet og det er planlagt å starte en ny innenfor bærekraftig prosessindustri, forkortet til SPIRE. På denne arenaen er det viktig å arbeide langsiktig og strategisk og å bygge nettverk med mulige samarbeidspartnere i Europa. PROSIN arrangerte skyggegruppemøte og workshop 22. april 2013.  

PRESENTASJONER FRA WORKSHOPEN:

Siste nytt om SPIRE v/Stian Nygaard, SINTEF Materialer og kjemi (her) og 
Tor Einar Johnsen, Norges forskningrsåd (her)

Bruk av biokarbon i prosesser v/ Bodil Monsen, SINTEF Materialer og kjemi (her)

Muligheter sett fra Zero (her)

Et case fra Ferrolegeringsindustriens forskningforening (her)