Meny
29 November 2013

PROSIN-konferansen:

- Norsk industri har gode muligheter for å kunne bidra til gode løsninger for globale utfordringer, men står nå ved et veiskille, og det etterlyses en helheltig strategi for energi, miljø og næringspolitikk. Dette kom frem både i innledningene og blant deltakerne under PROSIN-konferansen 25.-26. mai. 

Ludvig Egeland, styreleder i Eramet Morway, Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, fylkesordfører Thore Westermoen og Aslak Sira Myhre var opptatt av at norsk industri kan og bør utvikles videre i Norge. 

 I diskusjonen rundt bordene ble det påpekt behov for langsiktige rammebetingelser, og at industrien selv må bli bedre til å komme i dialog med politikerne. Det var bred enighet om at industrien må samarbeide mer med hverandre og med forskningsinstitusjonene for økt innovasjon og forskning. Bedre støtteordninger for pilot- og demonstrasjonsanlegg og økt tilgang på risikokapital ble også etterlyst.

Aslak Sira Myhre holdt er engasjert innlegg om kunnkskapsindustrien: - Vi har så mye melk at vi tror vi ikke trenger ku, var hans spissformulerte utsagn for å illustrere mangelen på forståelse for at Norge fortsatt trenger industri. Myhre mente at industripolitikk ikke lenger er på dagsorden fordi meningsbærerne i norsk offentlighet ikke forstår og ser industrien.

Her kan du laste ned presentasjonene:

Stein Lier-Hansen: Norge som industrinasjon - i en verden av muligheter
Gisle Løhne Johansen: Klimautfordringer skaper muligheter
Torfinn Hansen: Kan legemiddelindustri være en del av et fremtidsrettet næringsliv i Norge?
Amir Sasson: Kunnskapsbasert Norge - Double or Nothing?
Unni Steinsmo: Veivalg for industriell forskning og utvikling
Anne Kjersti Fahlvik: Veivalg for industriell forskning og utvikling
Espen Ommundsen: BIA-prosjekt ved Norner Innovation
Frode Brakstad: Smart Produksjon; et eksempel fra Jotun
Bergny Irene Dahl:Om Miljøteknologiordningen
Marit Sandbakk: Ny satsing på energieffektivisering og energiomlegging i industrien       

Fra Enova-seminar: Enova møter Sør-norsk industri

 Dr Knut Henriksen i selskapet Metallkraft, mottok Elkems Forskningsfonds Innovasjonspris i forbindelse med PROSIN-konferansen. Henriksen fikk prisen for sin gründerinnsats for Metallkraft. Selskapet har spesialisert seg på å gjenvinne silisiumkarbid fra saging av solcelleskiver. Innovasjonsprisen på 50 000 kroner deles ut til enkeltpersoner eller grupper som driver med forskning og utvikling innenfor norsk metallurgisk og kjemisk industri.