Meny
29 November 2013

PROSIN-konferansen 2013

DSC 0682 1

PROSIN-konferansen ble i år gjennomført 12. og 13 august, på Fevik Strand Hotell, i nærheten av Arendalsuka som ble avholdt på samme tidspunkt. Under PROSIN-konferansen har næringsliv, akademia og politikere vært samlet for å sette frem sine visjoner for norsk industri. PROSIN er den nasjonale plattformen for prosessindustrien i Norge.

Konferansen brakte sammen toneangivende aktører innen prosessindustrien, akademia, og offentlig forvaltning fra både regionalt og nasjonalt hold. Tilsammen deltok nærmer 150 personer under de to dagene som blant annet var fylt med et bredt spekter av presentasjoner, fagseminarer og en politisk debatt.

 

Til alle som deltok så vil vi takke for at dere bidro til et flott arrangement. Vi sees igjen neste år!

 

Presentasjonene fra konferansen ligger vedlagt under:

Presentasjon Norsk Industri

Presentasjon Lars Petter Maltby, Styreleder Eyde-nettverket/Direktør i Saint-Gobain CM

Presentasjon Eyde-nettverket

Presentasjon Samfunnsøkonomisk Analyse

Presentasjon Hydro

Presentasjon Alcoa

Presentasjon Tekna

Presentasjon Vitensenteret

Presentasjon Farsund Kommune

Presentasjon Forskningsrådet

Presentasjon Enova

Presentasjon SIVA

Presentasjon Innovasjon Norge

Presentasjon SPIRE

 

Energiseminar:

Tel-Tek

Simon Harvey

Energioptimalisering i Skagerrak

Teknova og Agderforskning

Energieffektivisering i prosessindustrien