Meny
29 November 2013

PROSIN 2012 Innledninger

Logo3

Ambisjoner for bærekraftig prosessindustri mot 2050:

Innledninger ved :
Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef Hydro
Lars Petter Maltby, styreleder Eyde-nettverket, adm. dir. Saint-Gobain CM
 


På den andre siden av et grønt teknoøkonomisk paradigmeskift? Drivere, strategiske verktøy og implikasjoner for norsk prosessindustri. Ved Rasmus Reinvang, hovedforfatter av rapporten «Norge 2050: Et paradigmefremsyn».
 
 
Satsing på bærekraftig industri i Norge. Innledninger ved/

Odd Gleditsch, styreleder i Jotun 
Ellen Stensrud, Hovedkasserer LO (brukte ikke presentasjon)
Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri 
 
 
 
Bærekraftige prosjekter for industriell utvikling i Norge
 
Nye prosjekter for bærekraftig prosessindustri:

Karbotermisk aluminium v/adm. direktør Alcoa Norway Kai-Rune Heggland
Pilotarena Herøya - for utvikling av prosesser og teknologier som krever høy industriell kompetanse v/ Rolf Olav Larsen Herøya Industripark
Pilotarena for utvikling av bærekraftige prosesser og teknologier v/CTO Elkem TechnologyRagnar Tronstad 
 
Virkemidler for bærekraftig prosessindustri

Innovasjon Norge: Miljøteknologiordningen v/ Tor Mühlbradt
Norges forskningsråd: Aktuelle utlysninger v/ Tor Einar Johnsen
Enova: Forsterket innsats for en bærekraftig prosessindustri v/ Rune Holmen

Presentasjoner fra de parallelle fagseminarene er ikke klare, men blir lagt ut fortløpende