Meny
29 November 2013

Populær energisamling hos Xstrata

137

15. mars arrangerte Eyde-nettverket energisamling hos Xstrata. Samlingen hadde fokus på energieffektivisering, Enova og prosjektet "kartlegging av spillvarme på Agder" som Teknova og Agderforskning gjennomfører for Eyde-nettverket.

Denne typen samlinger i Eyde-nettverket har som overordnet mål om å bidra til økt læring, bedre samarbeid mellom bedriftene og initiering av fellesprosjekter. Denne samlingen fungerte i tillegg også som en forberedelse til en egen Enova-dag som Eyde-nettverket arrangerte 3. april i Kristiansand.

Samlingen begynte med en presentasjon av Per Ramsdal og Nils Gjelsten på arbeidet som gjøres på Xstrata og hvordan de jobber med energi. Videre presenterte Thore Jarle Sørensen fra Teknova spillvarmeprosjektet og Arne Øvsthus fra GE Healthcare hvordan man jobber men energi i Eyde-nettverket sitt energi-forum. Verksdirektør Odd Olsen  og prosjektleder Harald Jakobsen fra Elkem Carbon forklarte hvordan de jobber med Enova-prosjekter og bidro med verdifulle innspill rundt dette. I tillegg så presenterte Alstom hvordan de jobber med energigjennvinning og da spesielt i forhold til aluminiumsindustrien.

Presentasjonen til Teknova og Agderforskning markerte starten på fellesprosjektet "Kartlegging av spillvarme på Agder". Dette er et prosjekt som skal synnliggjøre potensialet og hindringene som finnes for bruk av spillvarme på Agder. Prosjektet kommer på initiativ fra bedriftene i Eyde-nettverket og har mottatt støtte til gjennomføring fra de to fylkeskommunene på Agder. Prosjektet ventes sluttført i midten av august 2013.