Meny
29 November 2013

Elkems Forskningsfond (EFF) – Innovasjonspris 2011

EFF deler ut innovasjonspris på kr 50 000 innen norsk metallurgi og kjemi. Det inviteres til å foreslå kandidater. Prisen deles ut PROSIN konferansen i Kristiansand 25. og 26. mai 2011. Søknadsfrist 15 mars 2011.   Fondet styres av representanter fra Elkem Solar AS; Ragnar Tronstad, Forskningsrådet; Astrid Brenna og NTNU; Merete Tangstad.

Forslag til kandidater skal inneholde en beskrivelse av formålet, arbeidsoppgavene, samt CV til søkeren. Forslag til kandidater må begrunnes ut i fra kandidatens kvalifikasjoner og nytteverdien for norsk metallurgisk og kjemisk industri.

Frist for innspill til kandidater er 15. mars 2011
 
Mer informasjon kan fås ved å kontakte:
Direktør Ragnar Tronstad, ragnar.tronstad@Elkem.no
Professor Merete Tangstad, NTNU, merete.tangstad@material.ntnu.no
Spesialrådgiver Astrid Brenna, AB@forskningsradet.no
 
Søknader sendes til styreformann i EFF:
Ragnar Tronstad, ragnar.tronstad@Elkem.no
Kopi sendes til sekretær på e-post: Gunnar Schussler@Elkem.no