Meny
29 November 2013

BIA-utlysning: 300 millioner til næringsrettet forskning

IMG 0858

Forskningsrådets program BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena)  lyser ut inntil 300 millioner kroner totalt over 5 år til nye næringsrettede forskningsprosjekter. Søknadsfristen er 16. februar 2011.

BIA-programmets målsetting er å stimulere til forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Innenfor sitt ansvarsområde delfinansierer BIA forskning som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier uavhengig av bransje og faglige tema.

De 300 millionene som nå utlyses skal fordeles på to ulike prosjekttyper, Innovasjonsprosjekter i næringslivet og Kompetanseprosjekter for næringslivet. Tidligst tillatte prosjektstart er 1. juli 2011.
 
Innovasjonsprosjekter i næringslivet 
Bedrifter kan søke BIA om støtte til forskning gjennom et innovasjonsprosjekt (tidligere kalt Brukerstyrt innovasjonsprosjekt, BIP). Et innovasjonsprosjekt er forankret i bedriftenes egne strategier og forskningsmessige behov.  Innovasjonsprosjektene har normalt en varighet på tre til fire år.
 
Kompetanseprosjekter for næringslivet 
Forskningsmiljøer kan søke om støtte til kompetanseprosjekter (tidligere kalt Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, KMB). Denne prosjekttypen skal bidra til at forskningsmiljøene bygger opp kompetanse på områder som er relevante for næringslivet.  Kompetanseprosjektene går i gjennomsnitt over fire til fem år. 
 
Prosjektskisserfor Innovasjonsprosjekt
BIA ønsker en god dialog med sine søkere og oppfordrer alle til å sende inn kortfattede prosjektskisser i god tid før søknadsfristen. Slik kommer vi tidlig i kontakt med søkerne og kan gi støtte og råd undervis i søknadsprosessen. Søkere på Innovasjonsprosjekter kan selv velge om de vil sende inn prosjektskisse eller ikke.
 
Obligatorisk prosjektskisse for Kompetanseprosjekt
For søkere til Kompetanseprosjekter er det obligatorisk å sende inn en prosjektskisse på forhånd. Vi mottar skisser fra 15. november til 5. januar 2011.
 
Følg med her.