Meny
29 November 2013

360 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Elkem 00084

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) lyser ut inntil 360 millioner kroner over 4 år til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette er den første av tre planlagte utlysninger i 2013. Søknadsfristen er 13.2.2013. BIA er blant de største programmene i Forskningsrådet. Programmets målsetting er å stimulere til forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Innenfor sitt ansvarsområde delfinansierer BIA forskning som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier uavhengig av bransje og faglige tema.

Send prosjektskisse nå
Søknadsfrist er 13. februar 2013. Bedrifter som ønsker å søke, bør utarbeide en prosjektskisse og sende denne til Forskningsrådet innen 17. desember, råder programkoordinator Astrid Brenna:
– Bedrifter bør sende oss en skisse før de går løs på selve søknaden. Vi mottar prosjektskisser fra 15. november til 17. desember. Skissen vil være et godt underlag for en dialog fram mot søknadsfristen, sier Brenna. Dette er den første av tre utlysninger i 2013 Kompetanseprosjekt for næringslivet blir lyst med søknadsfrist 29.05.2013 og i oktober kommer en ny søknadsrunde for Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2014.
 
Viktig for næringslivet
BIA tar sikte på å støtte de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. BIA skal støtte de beste prosjektene uansett bransjetilhørighet, med unntak av de områdene som dekkes av tematisk rettede programmer i Forskningsrådet. Eksempler på sektorer som ikke har egne tematiske programmer er bygg- og anleggssektoren, store deler av IKT-sektoren, prosessindustrien, vareproduserende industri, biomedisin og store deler av tjenesteytende sektor bl.a. varehandel.
 
Les mer på www.forskningsradet.no/bia