Meny

Nyheter 2013


Elkem 00084
29 November 2013

Utlysninger i BIA Høsten 2013

Høsten 2013 lyser BIA ut midler til støtte til Innovasjonsprosjekter i og Kompetanseprosjekter for næringslivet.
Prosin 2013
29 November 2013

Velkommen til PROSIN-konferansen 2013

Eyde-nettverket, Norges forskningsråd, Norsk Industri og Tekna og ønsker deg hjertelig velkommen til nasjonal møteplass for prosessindustrien -


137
29 November 2013

Populær energisamling hos Xstrata

15. mars arrangerte Eyde-nettverket energisamling hos Xstrata. Samlingen hadde fokus på energieffektivisering, Enova og prosjektet "kartlegging av spillvarme på Agder" som Teknova og Agderforskning gjennomfører for Eyde-nettverket.
Logo3
29 November 2013

Politiske avklaringer på PROSIN-konferansen

På årets PROSIN-konferanse konkurrerte politikere fra både opposisjon og regjeringspartiene om å gi sin støtte til at industrien skal utvikles videre i bærekraftig retning i Norge. Jonas Gahr
29 November 2013

Utenriksministeren på besøk hos Alcoa Lista

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var på besøk hos Alcoa Lista 21 juni. Under besøket fikk Støre presentert fremtidsplanene for Lister, innsyn i arbeidet som blir gjort hos Alcoa og en omvisning på Alcoa sitt karbotermiske pilotprosjekt.


IMG 0858
29 November 2013

Siv Jensen på besøk hos Saint-Gobain

Partileder i Fremskrittspartiet Siv Jensen var på besøk hos Saint-Gobain i Lillesand. Der fikk hun en oppdatering på aktivitetene til Saint-Gobain og hvordan prosessindustrien på Sørlandet samarbeider i Eyde-nettverket.


29 November 2013

Eyde-nettverket gjennom nåløyet for to nye år i Arena-progammet

I sterk konkurranse med andre Arena-prosjekter fikk Eyde-nettverket i dag to nye år i Arena-programmet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVAs klyngeutviklingsprogram. Arenaprogrammets leder, Jon Kveine begrunner tildelingen med at prosjektet har vært meget vel gjennomført og at det er dokumentert at prosjektet har et ytterligere potensiale som vil kunne hentes ut gjennom en forlengelse av prosjektets status i Arena-programmet.


29 November 2013

Elkems Forskningsfond (EFF) – Innovasjonspris 2011

EFF deler ut innovasjonspris på kr 50 000 innen norsk metallurgi og kjemi. Det inviteres til å foreslå kandidater. Prisen deles ut PROSIN konferansen i Kristiansand 25. og 26. mai 2011. Søknadsfrist 15 mars 2011.   Fondet styres av representanter fra Elkem Solar AS; Ragnar Tronstad, Forskningsrådet; Astrid Brenna og NTNU; Merete Tangstad.29 November 2013

Norsk prosseindustri møtes i Kristiansand 25. og 26. mai!

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer igjen til storsamling der aktører i norsk prosessindustri, forskningsmiljøene og det offentlige møtes til strategiske diskusjoner og inspirerende innlegg. I år legger vi vekt på at deltakernes syn skal komme frem og vi håper at konferansen skal kunne gi anbefalinger om strategiske grep for utviklingen av norsk prosessindustri.


Images
29 November 2013

Arendalsuka 2012

Arendalsuka er et nytt prosjekt, der arrangørene har som mål å samle politikere og næringsliv til et årlig treff som på sikt kan utvikle seg til et fast høydepunkt i den politiske kalenderen. Arendalsuka arrangeres parallelt med PROSIN-konferansen og programmene bidrar til å utfylle hverandre.
Gruppebilde
29 November 2013

Eyde-prosjekter til Renergi

Eyde-nettverket står bak to store FoU-søknader til Forskningsrådets Renergi-program som støtter forskning for fremtidens rene energisystemer. Begge prosjektene vil bidra til energioptimalisering -konsentrert om å utnytte spillvarme, og om prosesskontroll for å redusere energiforbruket i produksjonen.