Meny
24 August 2020

Norsk lansering av Horisont Europa

eu-flagg

Ved nyttår går startskuddet for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Norge hevder seg veldig godt i konkurransen om høythengende EU-midler. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Fiskeri - og Næringsdepartementet presenterer mulighetene for norske aktører i en rekke webinarer, konferanser og møtepunkter i løpet av høsten 2020.

Konferansen 26.oktober gir deg innblikk i hva som er nytt i Horisont Europa og hvilke muligheter dette gir norske aktører. Konferansen vil også vise gode eksempler på hva norske deltakere har oppnådd i det pågående Horisont 2020.

Les mer her 

 

Link til flere arrangementer