Meny

Latest newsbatteri
27 January 2020

Battery Norway

Material for Lithium ion battery production was highlighted at Industri Futurum 2020 as one of the key growth segments, where Norway has a comparative advantage . 
Upscaling Seminar
11 September 2019

Up-scaling seminar

The seminar is a cooperation by EIT Raw Materials, PROMETIA and Prosin co-hosted by Future Materials Catapult Centre, Elkem ASA and Eyde Cluster.
Gunstein Skomedal
21 August 2019

- Vi må begynne å våkne opp i Europa

Asia står for mesteparten av materialproduksjonen til batterier, mens ny batteriteknologi viser at vi har gode muligheter for å produsere med mindre fotavtrykk for miljøet her i Norge. Nuria Espallargas
18 August 2019

Utviklet et belegg som styrker materialet

Nuria Espallargas har utviklet et belegg som gjør at materialer tåler bedre høye temperaturer eller kan motstå aggressive miljøer. En slik nyskaping er viktig for prosessindustrien.


Dsc0209
14 August 2019

Overleverer rapporten til næringsministeren

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i mot rapporten til Prosess21 som viser viktigheten av å dyrke frem entreprenørskap i prosessindustrien under Prosin-konferansen tirsdag.


Gøran roos
08 August 2019

Snakker om fremtidens industri

Gøran Roos er rangert som en av de 13 mest innflytelsesrike tenkerne i verden. Mandag kommer han til Prosin-konferansen. Her blir også den helt nye rapporten til Prosess21 lansert! 
Eu Mote Prosess21 3
09 April 2019

Prosessindustriens innspill til Horisont Europa

9.april ble det arrangert et EU-møte i regi av Prosess21 hos SINTEF i Oslo. Der ble det rettet fokus mot hvordan Prosessindustrien kan oppnå økt tilslag og risikoavlastning gjennom deltagelse i EU-støttede programmer og innspill til Horisont Europa som erstatter Horizon 2020. 

 

 reise
11 December 2018

Reisestøtte

Visste dere at det finnes en støtteordning når du skal dekke utgifter i forbindelse med konsortiebygging?


EIT_RM_LOGO
06 December 2018

Norwegian Raw Materials for Europe

At this years “Industry Futurum” event, companies took the opportunity to look into collaboration opportunities for the delivery of specialized Raw materials.


lars-petter
27 November 2018

- Vi både samarbeider og utfyller hverandre

Flere sentrale bedrifter ser på mulighetene for å samarbeide på tvers om spesielt råmaterialer. Årets Industri Futurum var en viktig møteplass for å kartlegge mulighetene for dette.


Amy peace og Christophe Pinck
21 August 2018

- Vi trenger å synliggjøre forskningsprosjektene

Amy Peace, prosjektkoordinator for SPIRE H2020-prosjektet SPRING, mener en tilgjengelig søkebase for pågående eller avsluttede forskningsprosjekter kan bidra til både mer forskningssamarbeid, anvendelse av resultatene og mulighet til å bruke forskningen i opplæringsøyemed. 


Næringsministeren og Prosin
16 August 2018

- Prosessindustrien er en kunnskapsindustri

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut Elkems Forskningspris under Arendalsuka og PROSIN-konferansen tirsdag, og benyttet samtidig muligheten til å omtale norsk prosessindustri som en kunnskapsindustri. 

Greenhead
21 June 2018

PROSIN Faglig Vorspiel

Nytt fra i år, samler PROSIN til et faglig forspill i rammeprogrammet til selve PROSIN-konferansen.Eclogo
21 June 2018

What is "Horizon Europe" ?

Recently, the European Comission publicised its first draft for the 9th framework programme, called Horizon Europe.img_5864
14 September 2017

Karbonfangst Workshop

Som en industri i direkte konkurranse med leverandører som befinner seg på utsiden av EU, har Norge en mulighet til å posisjonere seg som den foretrukne leverandør i fremtidens sirkulære økonomi. 
Hvilken rolle spiller da Karbonfangst, - lagring og -bruk i fremtiden?


DSC_0665
14 September 2017

PROSIN Conference 2017

This years edition of the annual PROSIN Conference is over.
The topic of choice this year was Circular Economy.


industrimeldingen
06 April 2017

We have the opportunity...

The Norwegian Prime Minister Erna Solberg, together with the Minister of Trade and Commerce Monica Mæland, emphasized today the importance of cluster collaboration for the development of a future- fit industry under the unveiling of the first industry White Paper since 1981.


bilde-27-03-2017-14-34-16
06 April 2017

Hva er avfall og hva er ressurs?

Hva betyr det for en bedrift om det de slipper ut kalles avfall eller sidestrøm? 

Waste, bi-produkt, ressurs, sidestrøm, spillvarme. Alle er ord for det som kommer ufrivillig og frivillig ut av en produksjonsprosess. Noe kan selges videre, andre ting kan videreforedles mens noe er til overs og blir lagt på deponi - der helst minst mulig skal havne.Header 2016 Prosin2 (1)
12 May 2016

PROSIN 2016

Prosin konfereansen 2016 er over. Dettte var den største og mest innholdsrike konferansen så langt! Velkomment tilbake neste år for Prosin 2017 - programmet for neste år blir lagt ut sommeren 2017. Presentasjonenen fra 2016 finner du her.


christophe2
10 November 2015

Importance of impact

Manager of international affairs in NCE Eyde wants to focus on the importance of matching innovation and our social responsibilities. That´s why he arranged a SPIRE-workshop in Brüssel.


Aud Wærnes og Sundtoft
21 August 2015

Ærespris for innovativ forskning/Received award

Aud Nina Wærnes og Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) mottok tirsdag Elkems Forskningsfonds ærespris av Klima - og Miljøminister Tine Sundtoft.

 //

Aud Nina Wærnes and the union of ferro-alloy researchers have received the special award by Elkems research fund. The Minister of Climate and Environment hand out the award, at the Prosin conference tuesday August 18th.

 


Prosin 2015 politikere
21 August 2015

Prosin 2015

Årets Prosinkonferanse og Global Outlook er over. Men det er ikke arbeidet fremover mot det grønne skiftet i industrien.

Prosin and Global Outlook 2015 have completed. But not the tasks we are working with towards the green shift in the industry.


Logo3
19 May 2014

Store utviklingsprosjekter i prosessindustrien

I forbindelse med Forskningsrådets næringslivsdag inviterte PROSIN  til workshop – Store utviklingsprosjekter i prosessindustrien. Vi presenterte større sammenhengende forsknings- og utviklingsprosjekter i prosessindustrien. Det ble også informasjon om BIAs nye strategi og EnergiX.


3230 Xstrata 0258
12 March 2014

Har din bedrift tanker om et innovasjonsprosjekt?

BIAs neste søknadsfrist er 15. oktober. Vi ønsker å bidra til å etablere enda flere gode prosjekter i næringslivet, og bistå til mobilisering av gode konsortier. Derfor inviterer vi nå til å sende inn prosjektidéer.


Elkem 00084
29 November 2013

Utlysninger i BIA Høsten 2013

Høsten 2013 lyser BIA ut midler til støtte til Innovasjonsprosjekter i og Kompetanseprosjekter for næringslivet.
Prosin 2013
29 November 2013

Velkommen til PROSIN-konferansen 2013

Eyde-nettverket, Norges forskningsråd, Norsk Industri og Tekna og ønsker deg hjertelig velkommen til nasjonal møteplass for prosessindustrien -


137
29 November 2013

Populær energisamling hos Xstrata

15. mars arrangerte Eyde-nettverket energisamling hos Xstrata. Samlingen hadde fokus på energieffektivisering, Enova og prosjektet "kartlegging av spillvarme på Agder" som Teknova og Agderforskning gjennomfører for Eyde-nettverket.
Logo3
29 November 2013

Politiske avklaringer på PROSIN-konferansen

På årets PROSIN-konferanse konkurrerte politikere fra både opposisjon og regjeringspartiene om å gi sin støtte til at industrien skal utvikles videre i bærekraftig retning i Norge. Jonas Gahr
29 November 2013

Utenriksministeren på besøk hos Alcoa Lista

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var på besøk hos Alcoa Lista 21 juni. Under besøket fikk Støre presentert fremtidsplanene for Lister, innsyn i arbeidet som blir gjort hos Alcoa og en omvisning på Alcoa sitt karbotermiske pilotprosjekt.


IMG 0858
29 November 2013

Siv Jensen på besøk hos Saint-Gobain

Partileder i Fremskrittspartiet Siv Jensen var på besøk hos Saint-Gobain i Lillesand. Der fikk hun en oppdatering på aktivitetene til Saint-Gobain og hvordan prosessindustrien på Sørlandet samarbeider i Eyde-nettverket.


29 November 2013

Eyde-nettverket gjennom nåløyet for to nye år i Arena-progammet

I sterk konkurranse med andre Arena-prosjekter fikk Eyde-nettverket i dag to nye år i Arena-programmet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVAs klyngeutviklingsprogram. Arenaprogrammets leder, Jon Kveine begrunner tildelingen med at prosjektet har vært meget vel gjennomført og at det er dokumentert at prosjektet har et ytterligere potensiale som vil kunne hentes ut gjennom en forlengelse av prosjektets status i Arena-programmet.


29 November 2013

Elkems Forskningsfond (EFF) – Innovasjonspris 2011

EFF deler ut innovasjonspris på kr 50 000 innen norsk metallurgi og kjemi. Det inviteres til å foreslå kandidater. Prisen deles ut PROSIN konferansen i Kristiansand 25. og 26. mai 2011. Søknadsfrist 15 mars 2011.   Fondet styres av representanter fra Elkem Solar AS; Ragnar Tronstad, Forskningsrådet; Astrid Brenna og NTNU; Merete Tangstad.29 November 2013

Norsk prosseindustri møtes i Kristiansand 25. og 26. mai!

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer igjen til storsamling der aktører i norsk prosessindustri, forskningsmiljøene og det offentlige møtes til strategiske diskusjoner og inspirerende innlegg. I år legger vi vekt på at deltakernes syn skal komme frem og vi håper at konferansen skal kunne gi anbefalinger om strategiske grep for utviklingen av norsk prosessindustri.
Gruppebilde
29 November 2013

Eyde-prosjekter til Renergi

Eyde-nettverket står bak to store FoU-søknader til Forskningsrådets Renergi-program som støtter forskning for fremtidens rene energisystemer. Begge prosjektene vil bidra til energioptimalisering -konsentrert om å utnytte spillvarme, og om prosesskontroll for å redusere energiforbruket i produksjonen.