Meny

PROSIN-konferansen 2019

12 August 2019 - Kulturhuset i Arendal og Vitensenteret, Kystveien 2

Header 2019 Prosin

PROSIN-konferansen blir også i år en del av Arendalsuka. Den nasjonale møteplassen for næringsliv og politikk har de siste årene skapt en fin ramme rundt PROSIN-konferansen. Vi setter prosessindustrien på den nasjonale dagsorden med fokus på hvordan vår fremtidsrettede industri fortsatt skal skape verdier og samtidig nå målet om null utslipp innen 2050.

Arendalsuka innledes som tidligere år med Global Outlook med den påfølgende politiske arenaen til PROSIN-konferansen før vi inviterer til mottagelse på kvelden. Tirsdag formiddag samler vi industrien til et bredt, fagrettet PROSIN-arrangement før man på ettermiddagen gjennom workshops fordyper seg videre i faglige problemstillinger. Alternativt kan man under årets PROSIN-konferanse delta på en innspillskonferanse til Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi Eyde-klyngen arrangerer i samarbeid med Ragn-Sells tirsdag ettermiddag. 

 

Mandag 12.august

11.30-13.00 Global Outlook - Normal is over

Arendal Kulturhus (dørene åpner klokka 11.00)

Tradisjon tro samler Global Outlook fremragende innledere for å gi et globalt perspektiv på internasjonale trender og forretningsmuligheter. Arrangementet foregår på engelsk. 

Program

How does Norway navigate when normal is over? - Ine Marie Eriksen Søreide, Minister of Foreign Affairs

Title TBA Mats Berdal

From mean to green cities - Robert Muggah

Dialogue:

Hilde Merete Aasheim - CEO Hydro

Maria Moræus Hanssen - Chief Operating Officer Wintershall DEA and Deputy CEO 

 

Moderator: Anita Pratap, Author and Journalist

 

Mer informasjon om innlederne finner du her: https://globaloutlook.no/

 

16.00-18.00 - PROSIN - Åpen Arena: Hva ville Sam Eyde gjort i dag? 

(Kystveien 2, Vitensenteret - Åpent arrangement)

Fra 15.00-16.00 vil relevante aktører fra virkemiddelapparatet rundt prosessindustrien (SIVA, ENOVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nysnø) stå på stand i vrimleområdet parallelt med lettere servering. 

 

Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen

Presentasjon og overrekkelse av Ekspertgruppa for entreprenørskap i prosessindustriens rapport til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Norges komparative fortrinn innenfor prosessindustrien v/ Gøran Roos, Intellectual Capital Services

Klarer vi å gripe mulighetene? Eimund Nygaard CEO Lyse og Helge Aasen CEO Elkem i samtale

Bedrifter fra prosessindustrien presenterer

Verktøykassa er full, bruker vi den riktig? Virkemiddelaktørenes respons på entreprenørskapsrapporten. 

Håkon Haugli - Administrerende direktør Innovasjon Norge

Nils Kristian Nakstad - Administrerende direktør Enova

Ingrid Riddervold Lorange - Administrerende direktør Siva

John-Arne Røttingen - Administrerende direktør Norges Forskningsråd

 

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

19.00-21.00 - Mottagelse 

(Kystveien 18, MacGregor)

Vi samler næringslivet, politikere og andre samfunnsaktører til den årlige mottagelsen. 

 19.30 

Samtale med næringslivsaktører på Sørlandet rundt PROSIN-konferansens overspennende tema "hva Sam Eyde ville gjort i dag?", klarer vi å gripe mulighetene? 

 

Tirsdag 13.august

09.00-14.00 PROSIN - Faglig forum 

(Jon Lilletuns vei 9, Grimstad)

Ledende miljøer fra norsk prosessindustri orienterer om sin vei fra oppstart til vekst. Dagen avsluttes med en workshop i regi av katapultsenteret Future Materials.  

Program

Velkommen v/ Lars Petter Maltby, Eyde Innovation Center

Oppstartsbedrifter i og rundt prosessindustrien holder innlegg om sin bedrift, teknologi og oppstart. 

Lunsj

Workshop v/ Future Materials 

Oppsummering v/ Aslaug Hagestad Nag, Future Materials

 

11.30-13.00 Innspillskonferanse til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi

(Kystveien 2, Vitensenteret)

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen og Bjørn Hoel, CEO Ragn-Sells

Fra avfall til ressurs - Vi må finne opp avfallshierarkiet på nytt v/ Ad Lansink (Avfallshierarkiets far) og Graham Aid (Ragn-Sells)

BatMan - Norsk industrielt samarbeidsprosjekt for resirkulering av batterier 

Norske industrielle muligheter i sirkulærøkonomi - Innspill til strategien, dialog med Nederlands ambassadør, Helge Aasen (Elkem), Thina Saltvedt (Nordea), Bjørn Hoel (Ragn-Sells)

Oppsummering av dialog v/ Statssekretær Atle Hamar

 

Praktisk informasjon

Informasjon om overnatting og påmeldingsdetaljer kommer.