Meny

PROSIN-konferansen 2019

12 August 2019 - Kulturhuset i Arendal og Vitensenteret, Kystveien 2

Header 2019 Prosin

PROSIN-konferansen blir også i år en del av Arendalsuka. Den nasjonale møteplassen for næringsliv og politikk har de siste årene skapt en fin ramme rundt PROSIN-konferansen. Vi setter prosessindustrien på den nasjonale dagsorden med fokus på hvordan vår fremtidsrettede industri fortsatt skal skape verdier og samtidig nå målet om null utslipp innen 2050.

Arendalsuka innledes som tidligere år med Global Outlook med den påfølgende politiske arenaen til PROSIN-konferansen før vi inviterer til mottagelse på kvelden. Tirsdag formiddag samler vi industrien til et bredt, fagrettet PROSIN-arrangement før man på ettermiddagen gjennom workshops fordyper seg videre i faglige problemstillinger. Alternativt kan man under årets PROSIN-konferanse delta på en innspillskonferanse til Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi Eyde-klyngen arrangerer i samarbeid med Ragn-Sells tirsdag ettermiddag. 

 

Mandag 12.august

11.30-13.00 Global Outlook - Normal is over

Arendal Kulturhus (dørene åpner klokka 11.00)

Tradisjon tro samler Global Outlook fremragende innledere for å gi et globalt perspektiv på internasjonale trender og forretningsmuligheter. Arrangementet foregår på engelsk. 

Program

"How does Norway navigate when normal is over?" - Ine Eriksen Søreide, Minister of Foreign Affairs

"Towards a New World Disorder?" -  Mats Berdal 

"From Fragile to Resilient Cities" - Robert Muggah

Dialogue:

Maria Moræus Hanssen COO & Deputy CEO Wintershall DEA 

Helge Aasen - CEO Elkem

Sigve Brekke - CEO Telenor

 

 

Moderator: Anita Pratap, Author and Journalist

 

Mer informasjon om innlederne finner du her: https://globaloutlook.no/

 

15.00-16.30 - Mat og vrimling

(Kystveien 2, Vitensenteret - for påmeldte)

Servering og vrimling i Vitensenteret. Stands og informasjon fra Siva, Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

16.30-18.15 - PROSIN - Åpen Arena: Hva ville Sam Eyde gjort i dag? 

(Kystveien 2, Vitensenteret - Åpent arrangement)

Fra 15.00-16.30 vil relevante aktører fra virkemiddelapparatet rundt prosessindustrien (SIVA, ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet) stå på stand i vrimleområdet parallelt med lettere servering. 

 

Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen

Norges komparative fortrinn innenfor prosessindustrien vGøran Roos, Intellectual Capital Services

Presentasjon og overrekkelse ved leder Lars Petter Maltby av Ekspertgruppa for entreprenørskap i prosessindustriens rapport til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Oppspill ved John Andersen, Jr. CEO Scatec

Klarer vi å gripe mulighetene? Eimund Nygaard CEO Lyse/Styreleder Energi Norge og Helge Aasen CEO Elkem/Styreleder Norsk Industri i samtale med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Verktøykassa er full, bruker vi den riktig? Virkemiddelaktørenes respons på entreprenørskapsrapporten. 

Håkon Haugli - Administrerende direktør Innovasjon Norge

Nils Kristian Nakstad - Administrerende direktør Enova

Ingrid Riddervold Lorange - Administrerende direktør Siva

John-Arne Røttingen - Administrerende direktør Norges Forskningsråd

 

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

19.00-21.00 - Mottakelse 

(Kystveien 18, MacGregor)

Vi samler næringslivet, politikere og andre samfunnsaktører til den årlige mottagelsen. 

 

Tirsdag 13.august

09.00-14.00 PROSIN - Faglig forum 

(Jon Lilletuns vei 9, Grimstad)

Ledende miljøer fra norsk prosessindustri orienterer om sin vei fra oppstart til vekst. Dagen avsluttes med en workshop i regi av katapultsenteret Future Materials.  

Program

Velkommen v/ Lars Petter Maltby, Eyde Innovation Center

"Nye og etablerte bedrifter fra prosessindustrien holder innlegg med fokus på entreprenørskap og ny teknologi"

Seram Coatings, Silicon-X, Fiven og Elkem med flere vil gi et innblikk i sin teknologi og orientere om sine prosjekter fra termisk spraying av silisiumkarbid til batteriteknologi. 

Lunsj

Workshop v/ Future Materials 

Sesjon 1: "3D-printing - Teknologi, muligheter og utfordringer"

Sesjon 2: "Future Materials katapult-senter - Gjør veien fra ide til marked kortere"

Presentasjon av Norges første plasmamaskin, Tek-15, for nanopulverproduksjon, sfæroidisering og spray-coating.

Oppsummering v/ Aslaug Hagestad Nag, Future Materials

 

11.30-13.00 Norge som foregangsland for en sirkulær økonomi

(Kystveien 2, Vitensenteret - Åpent arrangement)

Eyde-klyngen inviterer i samarbeid med Ragn-Sells til innspillskonferanse til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi. 

Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen og Bjørn Hoel, CEO Ragn-Sells

"Norge som foregangsland for en sirkulærøkonomi, Status i Regjeringens strategiarbeid" v/ Statssekretær Atle Hamar

Fra avfall til ressurs - Vi må finne opp avfallshierarkiet på nytt v/ Ad Lansink (Avfallshierarkiets far) og Graham Aid (Ragn-Sells)

Ad Lansink er nederlandsk politiker, biokkjemiker og avfallhierarkiets far. Modellen hans har formet avfallspolitikken i de fleste europeiske land i 40 år. Nå mener han modellen må moderniseres. Sammen med Ragn-Sells innovasjonskoordinator, Graham Aid, har Lansink tilpasset modellen sin til en sirkulær økonomi. Sammen lanserer de en ny modell: Ressurshierakiet

BatMan - Norsk industrielt samarbeidsprosjekt for resirkulering av batterier v/ Lars Petter Maltby, Eyde klyngen

"Nederland som sirkulær økonomi innen 2050" - Nederlands ambassadør Tom van Oorschot 

Norske industrielle muligheter i sirkulærøkonomi - Innspill til strategien, dialog med Nederlands ambassadør Tom van Oorschot, Håvard Moe (Elkem), Hans Erik Vatne (Hydro), Kathrine Næss (Yara), Thina Saltvedt (Nordea), Bjørn Hoel (Ragn-Sells)

Oppsummering av dialog v/ Statssekretær Atle Hamar

 

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

Praktisk informasjon

PROSIN-konferansen består av flere arrangementer. Noen er åpne og gratis, andre er lukkede. Melder du deg på sikrer du plass og får servering i løpet av de to dagene. Konferanseavgiften på kr 1250 dekker dette. 

Det anbefales at man er tidlig ute med å ordne overnatting da det er høyt påtrykk på overnattingsmuligheter under Arendalsuka. Canvas Hove i Arendal eller hotell i Kristiansand Sørlandsparken for de som ønsker nærhet til flyplass er alternativer man kan sjekke ut.

Påmelding: https://www.eydecluster.com/no/kalender/2019/prosin-konferansen-2019/