Meny

PROSIN-konferansen 2016

15 August 2016 - ARENDAL

Header 2016 Prosin2 (1)

PROSIN-KONFERANSEN er den årlige nasjonale møteplassen der prosessindustrien, forskningsmiljøene og det offentlige samles på Sørlandet til strategiske diskusjoner om en av Norges viktigste kunnskapsindustrier. PROSIN 2016-konferansen var den syvende i rekken. 

Prosin konferasnsen ble avholdt 16.August under Arendalsuka og var den største hitil. Klikk på lenkene i programmet under for å laste ned presentasjonene som ble holdt. 

PROSIN-konferansen 2016 - Program og presentasjoner

Fasilitator: Terje Svabø

Velkommen - Veikartet for prosessindustrien. Økt verdiskapning med null utslipp 

v/ Stein Lier-Hansen adm.dir Norsk Industri (Veikartet finner dere her).

Politisk samtale

Deltakere: Stortingsrepresentant Terje Aasland, partileder Trine Skei Grande, adm dir Norsk Industri Stein Lier-Hansen og nestleder i LO Hans Christian Gabrielsen

Kommentarer fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

v/ Idar Kreutzer adm. dir Finans Norge

Globale selskaper som satser i Norge 

Bayer AS, ved adm dir Thomas Ramdahl

Pause

Regjeringens industriolitikk

v/ Næringsminister Monica Mæland

Fra Paris til Sørlandet

v/ Fylkesrådmann i Vest - Agder Tine Sundtoft

Hva må til for å lykkes?

Dialog: Tine Sundtoft, fylkesrådmann Vest-Agder fylkeskommune, Anne Kjersti Fahlvik, direktør for innovasjon i Norges Forskningsråd og Silje Aspholm Hole, direktør Innovasjonspolitikk og analyse i Innovasjon Norge, Thomas Ramdahl, administrerende direktør i Bayer AS, Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør Enova, Espen Susegg adm.dir i Siva.

1200      Lunsj

Workshops:

Industri Futurum/Industrie 4.0 - status og muligheter for norsk prosessindustri.

Et av de viktigste arbeidsområdene for industrien i årene som kommer er knyttet til det som kalles Industri 4.0, Brilliant Industry, Smart Industry, Industrial Internet etc. Som forenklet henviser til den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter. Selv om begrepet opprinnelig er tysk, er det stor aktivitet på området i Norge nå ­både nasjonalt og regionalt. Norsk Industri kjører sin Industri Futurum prosess og flere av klyngene setter tema knyttet til Industri 4.0 høyt på egen agenda.

I denne sesjonen ser vi nærmere på hvordan norsk prosessindustri kan jobbe med Industri 4.0 relaterte muligheter.

Innledninger av: Håkon Rem - Siemens, Katrine Vinnes - Norsk Industri, Åslaug Grøvlen - Elkem og Eyde-klyngen

 

Sirkulær økonomi i prosessindustrien

Den sirkulære økonomien – gjenvinning av avfallsstoffer og sidestrømmer - er helt nødvendig å utvikle for å oppnå en bærekraftig industri i en verden med begrensede ressurser. Norge har et omfattende regelverk for hvordan avfall skal behandles, men på et område i stadig utvikling er det nødvendig med endringer; på noen områder kan regelverket være for firkantet og forhindre innovasjon, og på andre være en hvilepute som ikke gir incentiver til nødvendig utvikling. Denne workshopen skal belyse både det nasjonale og det europeiske regelverket som ligger til grunn for sirkulær økonomi, og diskutere hva som fungerer og hva som bør endres for å gi de riktige insentivene for å få innovative, sirkulære prosjekter.

Innledninger av: Casper Van Der Eijk - SINTEF, Thomas Mørch - Norsk Gjenvinning,

1500      Slutt

 

Bunn 2016 Prosin2
 
Ta kontakt med marie@eydecluster.com for spørsmål angående Prosin konferansen 2017.