Meny

PROSIN- konferansen 2015

17 August 2015 - Tyholmen Hotell Arendal og Strand Hotel Fevik

Header Prosin Konferansen 2015

Årets PROSIN-konferanse ble arrangert i forbindelse med Arendalsuka 17. og 18. august.

Selve PROSIN-konferansen ble avholdti tradisjonens tro, på Strand Hotel Fevik, tirsdag 18. august. Vi fikk presentert bedriftenes egne strategier og tiltak for lavutslipp – blant annet ved General Electric, Elkem og Norcem. Ledende politikere deltok i dialog om hvordan de vil legge til rette for lavutslippsindustri. Vi fikk også siste nytt fra EUs programmer.

Program PROSIN 2015 and links to  presentations 
18. august Strand Hotel Fevik (09.00-16.00)

09.00 Klimadugnad- Industrien tar ansvar

Hvorfor er klima viktig for industrien. v/ Lars Petter Maltby, styreleder NCE Eyde. 

 

09.15 Klimadugnad: Nasjonal strategi for å nå målene. 

Regjeringens politikk for å sikre at industrien skal kunne lykkes med sine strategier for lavutslippssamfunnet v/ Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Hvordan kan vi samarbeide for å nå målene. Dialog ledet av Marius Holm: 

  • Tine Sundtoft, Klima- og miljøminister, Høyre
  • Ole Børge Yttredal, Dir Norsk Industri
  • Terje Breivik, Stortingets Finanskomite, nestleder i Venstre
  • Odd Omland, Stortingets Næringskomite, Arbeidepartiet

 

10.00 Pause

 

10.15 Klimadugnad: Nasjonal strategi for å nå målene. 

Klimautslipp fra industrien. Innledning basert på den ferske rapporten: Oppdatert kunnskapsgrunnlag for lavutslippssamfunnet v/ Henrik Gade, prosjektleder Miljødirektoratet

Bedriftenes 0-utslippstrategier

 

11.15 Utdeling av Elkems forskningsfonds pris ved statsråd Tine Sundtoft

 

11.30 Lunsj

 

12.30 Low Carbon Industry (session in English) 

International Strategies and Opportunities 

 

13.55 Pause

 

14.00 Norsk innsats for bærekraftig prosessindustri

 

14.45 Pause

 

15.00 Miniseminarer

A. PPP SPIRE Workshop: The next call (Session in English)

B. Bioøkonomien i prosessindustrien. Blant annet presentasjon av prosjektet Eyde Biokarbon.

Innlegget til Ronny Gløckner

Innlegget til AT Skog