Meny

H2020 Kick-off Agder

Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway- nettverket arrangerer Kick-off for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway- nettverket arrangerer Kick-off for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

 

Forskningsrådet presenterer de nye arbeidsprogrammene, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren, og hva som er nytt for denne perioden.

 

Det blir anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler med Forskningsrådets representanter. Arrangementet blir en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere. 

 

HVOR:                  Universitetet i Agder, campus Kristiansand

NÅR:                     21. november, 2017, 09.00-15.00

PÅMELDING:     https://eras.uia.no/reg.php?id=2137

 

Industri Futurum - Fremtiden produsert i Norge

19 November 2018 - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.


Industry Futurum: Material production

20 November 2018 - Clarion - Oslo Airport

Welcome to PROSIN, NTNU & EIT raw Material metal processing event, in conjunction with Industry Futurum