Meny

H2020 Kick-off Agder

Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway- nettverket arrangerer Kick-off for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway- nettverket arrangerer Kick-off for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

 

Forskningsrådet presenterer de nye arbeidsprogrammene, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren, og hva som er nytt for denne perioden.

 

Det blir anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler med Forskningsrådets representanter. Arrangementet blir en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere. 

 

HVOR:                  Universitetet i Agder, campus Kristiansand

NÅR:                     21. november, 2017, 09.00-15.00

PÅMELDING:     https://eras.uia.no/reg.php?id=2137

 

PROSIN-konferansen 2018

13 August 2018 - Kulturhuset i Arendal og Vitensenteret, Kystveien 2

PROSIN-konferansen blir også i år en del av Arendalsuka. Den nasjonale møteplassen for næringsliv og politikk har de siste årene skapt en fin ramme rundt PROSIN-konferansen. Vi setter prosessindustrien på den nasjonale dagsorden med fokus på hvordan vår fremtidsrettede industri fortsatt skal skape verdier og samtidig nå målet om null utslipp innen 2050.

Arendalsuka starter som i fjor med Global Outlook, deretter samler vi industrien til et PROSIN-arrangement og inviterer til mottakelse på kvelden. Tirsdag arrangeres den politiske arenaen til PROSIN-konferansen.

Del 2 av PROSIN-konferansen vil sette fokus på hvordan næringslivet og det offentlige kan samarbeide for å skape det kompetanseløftet som er nødvendig for en industri i endring. Hvordan kompetanse trenger bedriftene for å kunne håndtere de utfordringene de står overfor? Hva er viktig å vektlegge i kompetansebygging fremover? Hva bør fremtidens utdanning inneholde? Konferansen vil ha fokus på hvordan man kan skape en organisasjon hvor alle kan bidra i innovasjonsprosesser.