Meny

Latest news


Eu Mote Prosess21 3
09 April 2019

Prosessindustriens innspill til Horisont Europa

9.april ble det arrangert et EU-møte i regi av Prosess21 hos SINTEF i Oslo. Der ble det rettet fokus mot hvordan Prosessindustrien kan oppnå økt tilslag og risikoavlastning gjennom deltagelse i EU-støttede programmer og innspill til Horisont Europa som erstatter Horizon 2020. 

 

 reise
11 December 2018

Reisestøtte

Visste dere at det finnes en støtteordning når du skal dekke utgifter i forbindelse med konsortiebygging?


EIT_RM_LOGO
06 December 2018

Norwegian Raw Materials for Europe

At this years “Industry Futurum” event, companies took the opportunity to look into collaboration opportunities for the delivery of specialized Raw materials.


News archive  
Gruppebilde

About Prosin

PROSIN - Process industrial arena for research-based innovation in Norway. We arrange subject relevant sessions for the process industry, and will help to increase business entries in research programs in Norway and in the EU. PROSIN Europe is one of four national EU networks. We mirror the Horizon 2020 program, SPIRE.