Meny
19 August 2014

PROSIN-konferansen 2014 - et skritt nærmere prosess21

14720712819 95D4861900 O

(Foto: Frode Overland Andersen, Utenriksdepartementet)

Årets PROSIN-konferansen Globalt utsyn - nasjonal handling samlet over 80 deltakere på Strand Hotel Fevik. Gjennom en to dagers seanse arbeidet deltakere fra norsk industri mot målet om en samordnet og nasjonal forsknings- og kompetansestrategi for prosessindustrien – en prosess21.

PROSIN-konferansen ble i år innledet med Global Outlook konferansen på Tyholmen hotel i Arendal formiddagen onsdag 13. august. Etter en innsikt i globale trender fortsatte PROSIN-konferansen på Strand Hotel Fevik.

For spesielt inviterte startet konferansen med en dialog med Utenriksminister Børge Brende. Deretter fasiliterte Ylva Lindberg rundbordsdialogen: Fremtiden for prosessindustri i Norge, med blant annet et innlegg fra Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

 

14729543140 Ee0546bd53 O 2  (1)

(Foto: Nf dep. t.v: Ståle Kværnrød fra Enova, Per Sandberg fra Statoil og Næringsminister Monica Mæland).

Næringsminister Mæland deltok på deler av rundbordsdialogen, før hun og Klime og miljøminister Tine Sundtoft avrundtet seansen med innlegg og utdeling av Elkem Forskningsfonds ærespris til Harald Øye fra NTNU.

 

IMG 2043Harald Øye

 

14. august fortsatte PROSIN-konferansen sitt program med innlegg og workshops. Per Sandberg fra Statoil innledet dagen med å oppsummere gårsdagens hendelser. Deretter overtok Marius Holm, daglig leder for Zero med sitt innlegg "Det grønne skiftet i prosessindustrien". Deretter fikk deltakerne et innblikk i Svensk industri sitt arbeid mot lavutslippssamfunnet av Mats Sundgren fra MD Swerea Mefos.

Etter pausen holdt Nina Dahl et innlegg om Naturgass til metallproduksjon. Før Ronny Glockner Elkem/ Eyde Innovation Center og Johan Berg Pettersen fra UiA holdt innlegg om Life Cycle Assessment. 

Deretter ble det presentert nyttig informasjon fra Enova, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Som avsluttning på årets konferanse ble det holdt to parallelle workshops, hvor deltakerne kunne velge mellom Life Cycle Assessment og SPIRE.

 

Etter avrundingen av PROSIN-konferansen kunne Eyde-nettverket fortsette sitt program med et møte med Næringsminister Monica Mæland og et bedriftsbesøk hos Saint-Gobain CM i Lillesand.

14923093042 8Af856f441 O 2  (1)

(Foto: Nf dep. T.v: Lars Petter Maltby administrerende direktør på Saint-Gobain og styreleder i Eydenettverket og Næringsminister Monica Mæland).